O firmě

Tento obor jsem se vyučil v roce 1968. Pracuji v něm dodnes. Soukromě ho provozuji od roku 1983.

opravy mechanických vah, průmyslových vah, kalibraci, cejchování, výměny a prodej závaží,

repasování vah a dlouholeté zkušenosti v tomto oboru.

Opravy vah

Nabízíme opravy mechanických vah značky Transporta, Tonava, váživost 15 - 20 kg i opravy průmyslových vah

značky Transporta, Tonava, Balanta, váživost 50 - 2000 kg.


Práce jsou účtovány podle ceníku pro opravy vah číslo 9192/ 94.

Kalibrace vah

Kalibrujeme mechanické, průmyslové a elektronické digitální váhy.

Kalibrace je prováděna na základě registrace u Českého metrologického institutua kalibračních listů.

Je prováděna sekundárními etalony hmotnosti III řádu č II - 1356 a č. 100 601.

Etalony jsou kalibrovány u ČMI OI Praha. Práce jsou prováděny odborně a přesně dle norem.

Platnost kalibrace dle dohody a v případě potřeby možnost vytvoření a dodání kalibračních listů zákazníkům..

cejchování, úřední ověření

Provádíme přípravu na cejchování. Samotné cejchování probíhá přímo s cejchovním úředníkem s metrologického ústavu,

čímž je zaručena platnost a kvalita. Účast tohoto úředníka zajišťujeme sami.

Úřední cejchování je prováděno sekundárními etalony hmotnosti III řádu, č II - 1356 a č 100 601.

Prodáváme a vyměňujeme závaží, repasujeme starší váhy. Nabízíme k prodeji repasované váhy..

Kontakt

opravna vah
Hostivařská 15
102 00 Praha 10
otevřeno PO-NE: 15-20 hodin

Jiří Lebeda
Pod stanicí 600/15
102 00 Praha 10
telefon: 724 265 269

lebeda@vahy-lebeda.cz

 


© 2006 Jiří Lebeda. Všechna práva vyhrazena